สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

รายนาม​ รางวัล BCC ดีเด่น ปี 63

รายนาม​ รางวัล BCC ดีเด่น ปี 63
สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีครับศิษย์เก่าที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัล

"BCC ดีเด่น รางวัลอารีย์ เสมประสาท" และ "ศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับทางสมาคม ฯ และโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2563"

ดังรายชื่อที่แนบมาดังต่อไปนี้ 


#บีซีซีดีเด่น2566 #กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย #สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ #BCCAA #BCCAAPR