สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

คณะคุณครูเกษียณ เยี่ยมใต้ 66

คณะคุณครูเกษียณ เยี่ยมใต้ 66
เยี่ยมเยียนศิษย์เก่า BCC วันที่ 11-13 ส.ค.66 ภาคใต้

วันนี้ (11 ส.ค. 2566) สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ได้พา คณะคุณครูเกษียณ จำนวน 28 ท่าน ออกเดินทางจาก
สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สุขุมวิท 50 ไป จ.สุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2566 เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน
ศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ ภาคใต้ ที่ได้เตรียมให้การต้อนรับ
คณะครูเกษียณในครั้งนี้