สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

โครงการ “ถุงปันรัก” ศิษย์มอบให้ครูเกษียณ

โครงการ “ถุงปันรัก” ศิษย์มอบให้ครูเกษียณ
คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือครู โดยได้เริ่มเปิดโครงการ "ถุงปันรัก" สู้ภัย โควิด-19
สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียน โครงการ "ถุงปันรัก" ศิษย์มอบให้ครูเกษียณ
โดยเมื่อ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือครู โดยได้เริ่มเปิดโครงการ "ถุงปันรัก" สู้ภัย โควิด-19 โดยทางสมาคมศิษย์เก่าฯ และศิษย์เก่าหลายท่าน ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้และจัดส่งเป็นพัสดุไปให้ครูเกษียณที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด จำนวนทั้งหมด 171 ท่าน และได้สิ้นสุดการส่งมอบครั้งสุดท้าย ไปเมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
จึงขอแจ้งปิดโครงการและขอขอบคุณ "สปิริตม่วงทอง" ที่มีน้ำใจและร่วมแรงร่วมใจกันทุกคนมา ณ โอกาสนี้