สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

BCC Scholar Market 2024

BCC Scholar Market 2024
มอบรางวัล ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเกมอีสปอร์ต "BCC ROV Tournament SS1"

สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนมอบรางวัล ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเกมอีสปอร์ต "BCC ROV Tournament SS1" ภายใต้โครงการ BCC Talance Show 2023 และ เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ "BCC Scholar Market 2024" ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

โดยมี นายอัศพล บุญยเกียรติ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นตัวแทนในการมอบรางวัล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม, พล.อ.อ.อภิสิทธิ์ จุลโมกข์ อดีตนายกสมาคมฯ และ อ.วราภรณ์ ทรัพย์สมบรูณ์ ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะผู้บริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดและเดินชมงาน

 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางวิชาการของโรงเรียน เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการสู่สังคม ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการทางวิซาการของนักเรียน การอบรมทางวิซาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ และการสาธิตการจัดการเรียนการสอนในโครงการ บีซีซี เนกซท์ (BCC Next) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียน ระดับอุดมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 8.30 น.

ณ ลานชงโค รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


#BCCScholarMarket2024

#สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ

#BCCAA #BCCAAPR