สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

BCCAA Grand Opening

BCCAA Grand Opening
ภาพพิธีการเปิดอาคารสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สุขุมวิท 50 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

อาคารสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สุขุมวิท 50 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยมี นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ นายกสมาคม กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงนโยบาย, นายสมชาย จองศิริเลิศ อุปนายกและประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินและปรับปรุงอาคาร กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ และผู้จัดการ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กล่าวอธิษฐาน อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ โดยมีภาพการรับมอบเงินสมทบทุน, รับของที่ระลึก และมอบใบประกาศเกียรติคุณของผู้สนับสนุนทุนทรัพย์ในการปรับปรุงพื้นที่และอาคารตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2564-2566

BCCAA Grand Opening ✝️🎉

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 16:00-22:00 น.

ณ สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สุขุมวิท 50