สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

จตุรมิตรครั้งที่ 30 พิธีเปิด

จตุรมิตรครั้งที่ 30 พิธีเปิด
บรรยากาศงานเปิด ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

บรรยากาศงานฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ และ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดรวมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือจตุรมิตร 

โดยได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับสมาคมศิษย์เก่าฯในเครือจตุรมิตร 
พร้อมร่วมชมพิธีเปิดและเชียร์ฟุตบอลรวมกับบรรดากองเชียร์ ชาวม่วงทอ