สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

บรรยากาศ จตุรมิตร บรรเทาทุกข์ใต้ 67

บรรยากาศ จตุรมิตร บรรเทาทุกข์ใต้ 67
จตุรมิตร "เราสี่พี่น้องต่างปองรักกัน" หลังจาก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการสมาคมฯ โรงเรียนในเครือจตุรมิตร ได้ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุงเพื่อช่วยผู้อุทกภัยใน จังหวัดนราธิวาส ในโครงการ "จตุรมิตรรวมใจ ช่วย 3 จังหวัด ชายแดนใต้" โดยมอบผ่านกองทัพเรือส่งต่อให้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ณ ค่ายจุฬภรณ์ นำแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส โดยในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13:00 น. ณ สมาคมอัสสัมชัญ พลเรือตรี ปณิธาน สิทธิโยธาคาร ผู้อำนวยการ (OSK103) สำนักกิจการพลเรือน เป็นผู้แทนกองทัพเรือรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง ดังกล่าว จากนายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ โรงเรียนในเครือจตุรมิตรประกอบด้วย

พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต : นายกสมาคมอัสสัมชัญ
นาย ประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ : นายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นาย สุพัฒน์ วงศ์สิโรจน์กุล : เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นาย ปิยทัศน์ ปิยะกันทรบดี ประธานที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พร้อมทั้งกรรมการของสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตร เพื่อลำเลียงไปยังหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาสต่อไป

โดยมี น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.3 พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต./ผอ.ศบภ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด พร้อมเครื่องดื่มนมหนองโพ และน้ำดื่ม จาก สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และสมาคมอัสสัมชัญ ในนาม “จตุรมิตร สามัคคี รวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนราธิวาส” เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่อไป ณ บริเวณหน้า บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส