สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

ภาพการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2567

ภาพการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2567
ภาพบรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2567

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567  เวลา 13:00 - 16.00 น. ณ สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สุขุมวิท 50

ซึ่งการประชุมมีสมาชิกสามัญ พี่น้องชาวม่วงทอง เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงาน และลงมติ วาระต่างๆของการประชุม และได้มีการหารือในประเด็นต่างๆ ในวาระอื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาสมาคมศิษย์เก่าฯ ของเรา

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญฯ เป็นอีกกิจกรรมที่พี่น้องชาวม่วงทองได้กลับมาเจอกัน 

ม่วงคือเกียรติเราผอง อันสีทองคือราคาค่าความดี ม่วงทองสัญลักษณ์ บี.ซี.ซี. เป็นเครื่องชี้ศักดิ์ศรีมีราคา

#ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567 #สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ #BCCAA #BCCAAPR