สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

รางวัลโอลิมปิกวิชาการ ปี 2566

รางวัลโอลิมปิกวิชาการ ปี 2566
พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มี พิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้าและแสดงความยินดี ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโอลิมปิกวิชาการและการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมี นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย , คณะกรรมการสมาคมฯ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตนายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วย อาจารย์วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการและผู้จัดการ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, นางอรวรรณ โภคินวรางค์กรณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, ศจ.สุรเชษฐ วรพันธนายุต รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อนุศาสก, ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย, นายวศวิศว์ ปุณณะสุขขีรมณ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา, นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. ณ Trinity Hall ชั้น 11 อาคาร จอห์น เอ เอกิ๊น รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

#ขอแสดงความยินดี #สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ #กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย #BCCAA  #BCC  #BCCAAPR