สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

เข้าพบ ศ.พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี

เข้าพบ ศ.พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
วันนี้ที่ 5 มกราคม 2567 สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โดย นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ นายกสมาคม และ อาจารย์ วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าพบ ศ.พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 ณ สำนักองคมนตรี 

 

#สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ #กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย #BCCAA #BCCAAPR