สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

BCC String Combo 2023

BCC String Combo 2023
บรรยากาศในการแข่งขัน การแข่งขัน "BCC String Combo 2023"

นายอัศพล บุณยเกียรติ อุปนายกสมาคมฯ, นายประพันธ์ เอี่ยมศิริ เลขาธิการฯ,นายนพกฤตฎ์ ชินพีระเสถียร ประธานสโมสร ได้เข้าร่วมงาน และ มอบรางวัลร่วม กับ อ.วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ให้แก่ผู้ชนะ

โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพด้านดนตรี ตามความถนัด และความสนใจ จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ทั้งสิ้น 20 วง โดยการแข่งขันรอบ Audition และ มีวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 7 วง ได้แก่

วงที่1 The Ape
วงที่2 Naive
วงที่3 Cigarettes Sunmer George
วงที่4 STOB
วงที่5 Mad Heaven
วงที่6 วงช้างดาว
วงที่7 Always dream 

และผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ สำหรับวงที่ได้รับรางวัล ได้แก่

ชนะเลิศอันดับ 1 วงช้างดาว
รองชนะเลิศอันดับ 1 วง Cigarettes Summer George
รองชนะเลิศอันดับ 2 วง Naive
รางวัลชมเชย วง STOB
รางวัล Best new band award วง Alway Dream

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566  เวลา 15.00-18.00 น. ณ ลานชงโค รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

#BCCStringCombo2023 #กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย #สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ #BCCAA #BCCAAPR