สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

ชมรมกอล์ฟ

BCCAA-GOLF-1

ประวัติของชมรมกอล์ฟศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด้วยกีฬากอล์ฟในประเทศไทย เริ่มมีความนิยมมากในช่วงปี 2530 โดยเริ่มมีสนามกอล์ฟเอกชนเกิดขึ้นหลายสนาม ซึ่งก่อนหน้านั้นนักกอล์ฟส่วนหนึ่งจะตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ ส่วนราชการต่างๆ และเอกชนบางแห่ง โดยสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รวบรวมนักกอล์ฟศิษย์เก่ามาร่วมแข่งขันภายในกันปีละ 1-2 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง

ต่อมาได้มีการจัดกอล์ฟกระชับมิตรระหว่างกรรมการสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ และกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ แบบผลัดกันเป็นเจ้าภาพ และยังมีรวมตัวกันจัดแข่งกอล์ฟจตุรมิตรอาวุโส แบบหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพโดยมี สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ, สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ, สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ และสมาคมอัสสัมชัญ ตามลำดับ โดยจะเป็นการแข่งขันแบบ match play สลับการประกบคู่แต่ละโรงเรียนโดยมีกฎกติกามาตรฐานสำหรับการแข่งกอล์ฟรายการนี้ และกำหนดให้นักกอล์ฟที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เข้าร่วมการแข่งฯ 

ต่อมาในช่วงปี 2558 วาระของ พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นนายกสมาคมฯ ได้ดำริให้กีฬากอล์ฟศิษย์เก่า ยกระดับเป็นชมรมกีฬาหนึ่งของสมาคมศิษย์เก่าฯ ภายใต้ชื่อ 'ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย' เพื่อให้เป็นชมรมกีฬาอย่างเป็นทางการ โดยชมรมกอล์ฟฯ จะมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการแข่งกอล์ฟ เป็นการก่อให้เกิดความสามัคคี สร้างมิตรภาพในหมู่นักกอล์ฟศิษย์เก่าม่วงทอง

ซึ่งทางชมรมกอล์ฟฯ จะมีกิจกรรมที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. กอล์ฟประจำปี โดยส่วนใหญ่จะจัดในช่วงตุลาคม พร้อมกับมีการคัดตัวนักกอล์ฟ เพื่อเข้าแข่งกอล์ฟจตุรมิตรอาวุโส ในแต่ละปี
2. รับบริหารจัดการแข่งกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนสมาคมศิษย์เก่าฯ ตามแต่ คณะกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้กำหนด
3. กอล์ฟสังสรร ระหว่างพี่ๆน้องๆ นักกอล์ฟม่วงทอง ราว 2 ครั้งต่อปี 

รายชื่อประธานชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าฯ 
พล.ร.อ.ธนุส สุญานเศรษฐกร

วาระ 2558-2560

พล.ร.อ.ธนุส สุญานเศรษฐกร BCC รุ่น 118

นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์

วาระ 2560-2562 
นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ BCC รุ่น 122

นายสุดเขต กุลสารภูษิต

วาระ 2562-ปัจจุบัน

นายสุดเขต กุลสารภูษิต BCC รุ่น 126