สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

สนุกเกอร์ศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 10/2567

สนุกเกอร์ศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 10/2567
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ได้มีการแข่งสนุกเกอร์ศิษย์เก่าม่วงทอง ครั้งที่ 10
ของชมรมสนุกเกอร์ศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ แบบแต้มต่อ
ที่ S1 Signature Snooker Club สุขุมวิท 50 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น Class A, B และ C มีผลการแข่งขัน ดังนี้

- Class A
ชนะเลิศ / นายสมนีก ญาณีฑีรฆะ รุ่น 142
รองชนะเลิศ 1 / นายพงศ์เลิศ วัฒนสิทธิสิน รุ่น 142
รองชนะเลิศ 2 / นายมนุญศักดิ์ จุณณานนท์ รุ่น 142

- Class B
ชนะเลิศ / นายกวิน ก่อเศรษฐรัชต์ รุ่น 156
รองชนะเลิศ 1 / นายมงคลวรรณ ฤาชาฤทธิ์ รุ่น 156
รองชนะเลิศ 2 / นายสุวิชา ศรีโรจน์ รุ่น 140

- Class C
ขนะเลิศ / นายวรงค์ วรนันท์ศิริ รุ่น 151
รองชนะเลิศ / นายเอนก งามอุดมเกียรติ รุ่น 149

ในการมอบถ้วยรางวัลแข่งขัน มี นายณัฐ กรศรีทิพา ประธานชมรมสนุกเกอร์ศิษย์เก่าฯ และอดีตอุปนายก สมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นผู้มอบ

428693299_819036650257080_4156809926796355645_n