สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

สนุกเกอร์ศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 9/2566

สนุกเกอร์ศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 9/2566
การแข่งขันสนุกเกอร์ภายในของชมรมสนุกเกอร์ศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 9

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันสนุกเกอร์ภายใน "ชมรมสนุกเกอร์ศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย" ครั้งที่ 9
เมื่อวานนี้ 3 ธันวาคม 2566 ที่ S1 Signature Snooker Club สุขุมวิท 50

ในโอกาสนี้ นักสนุกเกอร์ที่ร่วมการแข่งขัน จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนนักสนุกเกอร์ศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์จตุรมิตรสามัคคี ที่จะทำการแข่งขัน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 

สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้

แชมป์คลาส A 

นายดุสิต รุ่งอนันต์ชัย (ป๊อป) BCC145

รองแชมป์คลาส A 

นายชูเกียรติ มีสมบูรณ์พูนสุข (เซ้ง) BCC132

แชมป์คลาส B  

นายวรงค์ วรนันท์ศิริ (กวิ้น) BCC151

รองแชมป์คลาส B 

นายเสริมศักดิ์ ภู่งามดี (เสริม) BCC142

แชมป์คลาส C 

นายธนกฤษ ผ่องแผ้ว (เฟี๊ยต) BCC151

รองแชมป์คลาส C 

นายศุภชาติ เวชภูติ (ป้อม) BCC124

แชมป์ชิงดำ 

นายภควัต ศรีวิชชุพงษ์ (ครุฑ) BCC159

สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้เเป็นตัวแทนนักกีฬาของชมรมฯ และขอขอบคุณนักสนุกเกอร์ศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

#ชมรมสนุกเกอร์ศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

#สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ

#BCCAA #BCCAAPR