สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2468 ตรงกับ ค.ศ.1925 โดยที่มี หลวงอุปกรณ์รถวิถี (สระ แสง – ชูโต) เป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรกและมีครูคำดี (หลวงสิริธารารักษ์) เทียนศิริ เป็นเลขาธิการ ซึ่งในสมัยนั้นถือได้ว่าเป็นสมาคม ที่มีการจัดตั้งในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

(จากหนังสือที่ระลึกวันเปิดอาคารสมาคมฯ 23 มกราคม 2512 “บันทึกความทรงจำสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย” โดย ท.มังกรพันธ์)

อาคารสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
BCC

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสต์ศาสนามุ่งมั่นที่จะฝึกอบรม ให้นักเรียนพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ให้เป็นพลเมืองดีมีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขในสังคม
"Bangkok Christian College is founded on Christian principles. IT strives to nurture students to grow physically,mentally, emotionally,socially and spiritually to become good citizense" with the knowledge and skill needed to lead a happy life society."

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ครูเกษียณ BCC ล้านนา

ชมรมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมประเพณี "สระเกล้าดำหัว คุณครูเกษียณ และศิษย์เก่าอาวุโส
ประจำปี 2567"


อ่านต่อ
งานคืนสู่เหย้า BCC ปี 67

ภาพบรรยากาศโดยรวมของ
งานคืนสู่เหย้า ครบรอบ 99 ปี
สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ประจำปี 2567 


อ่านต่อ
รางวัล BCC ดีเด่น ปี 66

ประมวลภาพในงานมอบรางวัล BCC ดีเด่น "รางวัล อารีย์ เสมประสาท" จำนวน 19 คน และผู้ทำคุณประโยชน์ฯ จำนวน 14 คน
ประจำปี 2566 


อ่านต่อ
BCCAA 99th : บรรยากาศ "งานคืน สู่เหย้า ครบรอบ 99 ปี สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ ประจำปี 2567"

อัตลักษณ์สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

BCCAA-สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย-logo-web-01-01

ความหมาย

Emblem Logo : ตราสมาคม
Wordmark : BCCAA (แบ็คค่า)

สีม่วง-ทอง : ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ชุดตัวอักษร : มีระยะห่าง B C C A A จะมีลักษณะห่างกัน และกลับมาเชื่อมติดกันตรง AA

เพื่อแสดงถึงชาว บี.ซี.ซี. ที่จากกันไปและยังคงกลับมาหากันเสมอได้ที่สมาคมฯ

เส้นเฉียง 4 เส้น : ตรงตัว C ทั้ง 2 ตัว แสดงถึง สปิริตทั้ง 4 ข้อ 

1. มีความจงรักภักดี (Loyalty)

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty)

3. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)

4. มีความรักสามัคคี (Unity)