สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

ประกาศ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

ประกาศ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567
ขอเชิญสมาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

ตามรายละเอียดที่ปรากฎใน หนังสือของสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ สนง.กท 012/2567 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 13:00-16:00 น. ณ สมาคมศิษย์เก่ากรุงเพคริสเตียนวิทยาลัย สุขุมวิท 50

สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาร่วมประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้
โปรดโทรแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานสมาคมฯ โทร. 0894944055, 026378866
ในวันและเวลาทำการ จ.-ศ. เวลา 10:00-17:00 น. ภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567


#ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567 #สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ #BCCAA #BCCAAPR