สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

กรกฎาคม 2023


BCC Alumni Football League 2023
By admin | |
ภาพบรรยากาศกิจกรรม ฟุตบอล "BCC Alumni League 2023"
ครูสุเทพ สุทธิบงกช ครบรอบอายุ 96 ปี
By admin | |
คุณครูสุเทพ สุทธิบงกช ครบรอบอายุ 96 ปี โดย ดร.ธวัชชัย สุทธิบงกช BCC 112 บุตรชายได้จัดงาน 'กตเวทิตาจิต แด่คุณครูสุเทพ' ที่สมาคมศิษย์เก่า
สนุกเกอร์ศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 8/2566
By admin | |
การแข่งขันสนุกเกอร์ภายในของชมรมสนุกเกอร์ศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 8