สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

ภาพงาน BCC ดีเด่น ปี 66

ภาพงาน BCC ดีเด่น ปี 66
สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีครับศิษย์เก่าที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัล

ประมวลภาพในงานมอบรางวัล BCC ดีเด่น "รางวัล อารีย์ เสมประสาท" จำนวน 19 คน และผู้ทำคุณประโยชน์ฯ จำนวน 14 คน ประจำปี 2566 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

#รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น_2566 #รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์_2566 #คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นฯ #สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ #BCCAA  #BCCAAPR