สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

18 กุมภาพันธ์ 2023


BCCAA Co-Working Space
By admin | |
สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เปิดห้องประชุม ชั้น 2 ให้เป็น Co-Working Space สำหรับใช้ประชุมทำงาน