สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

25 กุมภาพันธ์ 2023


BCCAA Grand Opening
By admin | |
ภาพพิธีการเปิดอาคารสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สุขุมวิท 50 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่