สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

26 กุมภาพันธ์ 2023


ประมวลภาพการปรับปรุง สมาคมศิษย์เก่าฯ
By admin | |
ด้วยเป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วว่า อาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ ของเรา ได้มีการปรับปรุงอาคารและพัฒนาพื้นที่โดยรอบ