สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

18 กรกฎาคม 2023


ครูสุเทพ สุทธิบงกช ครบรอบอายุ 96 ปี
By admin | |
คุณครูสุเทพ สุทธิบงกช ครบรอบอายุ 96 ปี โดย ดร.ธวัชชัย สุทธิบงกช BCC 112 บุตรชายได้จัดงาน 'กตเวทิตาจิต แด่คุณครูสุเทพ' ที่สมาคมศิษย์เก่า