สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

22 เมษายน 2024


คณะคุณครูเกษียณ BCC ล้านนา 2567
By admin | |
ชมรมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมประเพณี "สระเกล้าดำหัว คุณครูเกษียณ และศิษย์เก่าอาวุโส ประจำปี 2567"