สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCCAA-Cover02 copy

คุณครูเกษียณ


รู้ก่อนล้ม ครูเกษียณ BCC
By admin | |
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ สูงวัย ล้มเป็น รู้ก่อนล้ม "Take Care Teacher by BCCAA ครั้งที่ 1"
คณะคุณครูเกษียณ
By admin | |
เยี่ยมเยียนศิษย์เก่า BCC วันที่ 11-13 ส.ค.66 ภาคใต้
คณะคุณครูเกษียณ BCC ล้านนา 2566
By admin | |
"สระเกล้าดำหัวคุณครูเกษียณ" ซึ่งทาง "ชมรมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนฯ ภาคเหนือ "วันที่ 21-23 เมษายน 2566
โครงการ “ถุงปันรัก” ศิษย์มอบให้ครูเกษียณ
By admin | |
คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือครู โดยได้เริ่มเปิดโครงการ "ถุงปันรัก" สู้ภัย โควิด-19